فرم عضویت و کمیته تخصصی

به اطلاع مي رساند، طي نامه شماره 1703/3 مورخ 8/4/84 كميسيون انجمن هاي علمي ايران مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تأسيس انجمن علمي گياهان دارويي ايران موافقت گرديد. بدين وسيله از كليه علاقه مندان به عضويت در انجمن دعوت مي شود فرم ذيل را تكميل و به همراه فيش بانكي به مبلغ       ريال (    تومان) برای دانشجويان مبلغ             ريال (            تومان) را به حساب انجمن بانک تجارت کد 2856 کيلومتر 5 اتوبان تهران کرج بلوار پژوهش، پزوهشگاه پليمر واریز نمایند. سپاس

درضمن علاقه مندان براي عضويت مي توانند فرم ثبت نام را از طريق پست الكترونيكي نيز به سايت انجمن ارسال نمايند.

براي تكميل پرونده و صدور كارت عضويت، لازم است اصل فيش بانكي  به همراه فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي و صفحه اول شناسنامه و كارت ملي و  2 قطعه عكس را به نشاني دبيرخانه انجمن ارسال نماييد.

براي كسب اطلاعات بيشتر خواهشمند است با دبيرخانه انجمن تماس حاصل فرمايند.

فعاليت كميته ها پس از انتخاب اعضاي علاقمند و داوطلب شروع مي گردد. دبير كميته ها و زير كميته ها با انتخاب اعضاي هر كميته يا زير كميته تعيين و پس از تأييد هيأت مديره، شروع به فعاليت مي نمايد. كميته هاي مختلف 3 گانه تحت نظر هيأت مديره انجمن، جلسات مستمر ماهيانه تشكيل داده و نتايج مورد بحث و بررسي ها جهت اجراء به هيأت مديره انجمن ابلاغ مي گردد. جلسات در حال حاضر در محل دبيرخانه انجمن تشكيل خواهد شد. خواهشمند است در اسرع وقت پس از انتخاب يك يا چند مورد از موارد عضويت در كميته و زير كميته هاي مذكور، به آدرس دبيرخانه انجمن پست و يا از طريق پست الكترونيكي ارسال فرماييد.

 فرم درخواست عضویت حقیقی

فرم عضویت حقوقی

فرم عضویت در کمیته تخصصی

فرم تفاهمنامه همکاری فی مابین انجمن گیاهان دارویی ایران و ...

خروجي سايت