سال چهارم، شماره 1، بهار 95

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال چهارم، شماره 1، بهار 1395

مقاله ها

Download

1- بهینه‌سازی، مشخصه‌یابی و فعالیت آنتی‌باکتریایی نانوذرات طلای بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی گیاه Sambucus ebulus L.

امید عزیزیان شرمه*، جعفر ولیزاده، میثم نوروزی‌فر، علی قاسمی، محرم ولیزاده

Full text

2- بررسی پاسخ اکولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی L.Mentha piperitaدر سطوح مختلف کودهای نیتروژنی در منطقه خوزستان

عادل پشت‌دار*، علیرضا ابدالی مشهدی، فواد مرادی، سیدعطااله سیادت، عبدالمهدی بخشنده

Full text

3- بررسی تغییرات محتوای فنل‌، فلاونویید کل و عملکرد آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Gundelia tournefortii L. در مراحل مختلف رشد در چهار رویشگاه شمال شرق استان خوزستان

لیلا خلاصی اهوازی*، غلام علی حشمتی، پرژک ذوفن و موسی اکبرلو

Full text

4- بررسی فیتوشیمیایی اسانس توده‌های مختلف گياه دارويي Satureja sahendica Bornm.در شرايط زراعي استان یزد

عباس زارع‌زاده*، فاطمه سفیدکن، سیدرضا طبایی عقدایی، علی میرحسینی، محمدرضا عزیززاده

Full text

5- بررسی ترکيبات فيتوشيميايي و آنتی اکسیدانی اندام های مختلف گیاه داروييFerula assafoetida L. در دو رویشگاه طبیعی استان های سمنان و خراسان

مرتضی مهرپور، بهاره کاشفی*، محمد مقدم

Full text

6- مطالعه اثر روش‌های مختلف انجماد و خشک کردن بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس و تعیین مقدار اسیدکافئیک در عصاره گیاه دارویی  Rosmarinus officinalis L.

الهام تازیکه لمسکی*، جواد مهدوی میقان

Full text

7-مقایسه تركيب‌هاي شيميائي اسانس برگ‌هایدرخت.(Poir) SpachPterocarya fraxinifolia درمراحل مختلف فنولوژی در منطقه گيلان

حسين بتولي*، مریم اخباری، نرگس یاسا، مهناز خانوی و سعید توکلی

Full text

8- بررسی فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و اثرضد دیابتیک عصاره برگ‌های گیاه دارویی Trigonella foenumgraceum L.در منطقه همدان

سیدمهرداد کسائی، محمدتقی گودرزی*، نسیم حیاتی رودباری، پریچهر یغمایی

Full text

 

 

خروجي سايت