سال اول، شماره 1، بهار 1392

 

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال اول، شماره 1، بهار 1392 (جلد مجله)

مقاله ها

Download

1- بررسی کمی وکیفیمواد موثره اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارويي  جعفری کوهی (Pimpinella aurea DC.) در مراحل مختلف رشد، مطالعه موردی در رویشگاه‌هاي طبیعی استان تهران

طیبه مظفری‌دهشیری، فاطمه سفیدکن، فاطمه عسكري، غلامرضا بخشی‌خانیکی

Full text

2- بررسي تنوع ژنتيكي، سازگاري، انتخاب و معرفي مناسب ترين ژرم پلاسم اكسشن‌هاي مختلف گیاه آويشن دنايي Thymus daenensis Celak.در استان مركزي

مصطفی زارع، حجت الله گنج خانلو، ابراهيم شريفي عاشورآبادي، حسن مداح عارفي

Full text

3- مقايسه کميت و کيفيت مواد موثره اسانس گونه‌هاي Thymus fedtschenkoi Ronniger.و Thymus daenensis Celak. در رويشگاه‌هاي طبيعي کردستان

جمال حسني

Full text

4- ارزیابی اثر روش­های خشک کردن بر کمیت و کیفیت مهمترین مواد مؤثره اسانس گونه­های آویشن، بابونه، بادرنجبویه، ترخون و نعنا فلفلی

سرور خرم­دل، جواد شباهنگ، قربانعلی اسدی ه

Full text

5- بررسی کمیت و کیفیت روغن اسانسی گياه ترخون (Artemisia draconculus L.) در روش‌های مختلف تقطیر

شهلا مظفري، كامكار جايمند، زهره شيدا

Full text

6- بررسی و مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه بومادرانAchillea millefolium subsp. millefolium با دو روش تقطیر با آب و دستگاه مايکروويو

سیدسعید همامی، محمدباقر رضایی، کامکار جایمند، رضا افضل زاده

Full text

7- اوت اکولوژی، اتنوفارماکولوژی، بررسی عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه دارویی بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L. sub sp. millefolium) و تهيه طیف فلورستیک گیاهان دارویی روستای کوهستانی چهارباغ (جنوب شرق استان گلستان)

نرگس اوصیا، آزاد خلیلی موسوی، معصومه مازندرانی، هومان بيات، گلاره برهاني

 

Full text

 

خروجي سايت