زیست فناوری گياهان دارويي، سال اول، شماره 1، بهار 1394

فصلنامه زیست فناوری گياهان دارويي، سال اول، شماره 1، بهار 1394

مقاله ها

Download

1- بررسی کالوس زایی از پوسته دانه گیاه "به" (Cydonia oblonga Mill.) با روش لایه نازک سلولی

سيده نرگس موسوي، مريم جعفرخاني كرماني، بهرام ملكي زنجاني، طاهره حسنلو و حميد عبداللهي

Full text

2- بهبودانتقالژندرگياهكالانكوئه Poelln.)( Kalanchoe  blossfeldiana

محسن ثاني خاني

Full text

3- تاثیر کیتوزان بر بیان ژن منتول دهیدروژناز و میزان منتول در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به روش Real time PCR

صالحه نادری، براتعلی فاخری و حمیده خواجه

Full text

4- بررسی کالوسزايي رزماری ( Rosmarinus officinalis L.) در شرایط کشت بافت تحت تاثیر عوامل هورمونی، نوع ریزنمونه و زمان یادداشت برداری

كمال قاسمي بزدي، حميد حيدري زادي و  مينا ربيعي

Full text

5- بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های گزنه (Urtica dioica L) استان مازندران با استفاده از نشانگر ISSR

سیدکمال کاظمی تبار، مصطفی حق‌پناه، سیدحمیدرضا هاشمی و سیدمحمد علوی

Full text

6- بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک برخی گونه­های جنــس زعفــران  (Crocus spp.)موجود در ایران با استفاده از نشانگر RAPD

هدي جعفري، حميد نجفي زريني، احمد رضا بلندي و هادي درزي رامندي

Full text

 

خروجي سايت